2023 - Oprava polní kaple sv. Vojtěcha Dvory

Oprava polní kaple sv. Vojtěcha - Dvory.

V katatastru obce Dvory byla prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Živé a šťastné Šumavsko a ve spolupráci s MAS Šumavsko, provedena oprava polní kaple sv. Vojtěcha z dotace Programu rozvoje venkova.

Celkové výdaje projektu činily 496 059,- Kč.


Navigace