2008 - Obnova návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie - I. etapa (oprava střechy)

Navigace