Z historie obce

Z historie

 Počátky osídlení obce spadají podle nejstarší dochované zprávy do r. 1404, kdy je poprvé uveden název obce - Dvůr. Od roku 1444 se setkáváme již s podobou názvu Dvory. V 16. století patřila vesnice pod správu panství Drslavice, majetku Rožmberků a byla připojena k panství Vimperk.

Na místě zvaném Hradiště jsou patrné zbytky valů po zaniklém pravěkém  hradišti, kde údajně po jeho opuštění stával dřevěný hrádek, který byl osídlen ve středověku. Pravděpodobně toto osídlení souvisí s rýžováním zlata na Blanici, neboť v okolí se nacházejí sejpy, ve kterých byly v roce 1925 objeveny bronzové jehlice a nádoby ze střední doby bronzové.

V roce 1654 se uvádí již 16 hospodářů.

V roce 1782 žilo v obci 198 obyvatel.

V roce 1920 - se udává 214 osob.

Na počátku 20. století byla v obci postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou posvětil 21.7. 1905 českobudějovický biskup Martin Josef Říha. V první světové válce bylo odvedeno z obce 43 mužů, 8 z nich padlo. Dne 15.3.1928 byla zasazena do zdi v kapli pamětní deska.

Další drobné sakrální stavby, které patří do katastru obce :

  • Kaple sv. Vojtěcha, která byla vybudována rodem Slavíků u silnice v zatáčce směrem na Lažiště. Byla převedena do majetku obce v r. xxx a po též zapsána do seznamu památek. V roce 2016 bylo obnoveno kamenné zdivo okolo kaple a studánky.
  • Polní kaple „Na Drahách“ nyní s obrazem sv. rodiny
  • Boží muka při vjezdu do obce od Lažišť , výjezdu na Husinec a v první zatáčce na silnici do Podedvor
  • Kaplička v Podedvorech, která byla vybudována rodem Kahudů je nadále v soukromém vlastnictví

Kromě těchto staveb stojí také za pozornost statek čp. 11 „U Hesů“, jehož fasádu vytvořil ve stylu venkovského baroka známý stavitel Jakub Bursa.
I přes svou poměrně malou rozlohu je obec dle  místní tradice rozdělena dle názvů na několik částí : Dvory, Podedvory, Nivka a „Na Dáchově“. Historicky zajímavou částí jsou Podedvory, kde byl vystavěn Podedvorský – Kubaštův mlýn.
Jak obec v současnosti mění  svou tvář můžete sledovat v sekci realizované projekty.

Navigace