SDH Dvory

Image

Z historie SDH Dvory.

Z dějin požární ochrany.

Historie požární ochrany zasahuje dle dostupných informací do dob po první světové válce, kdy zasáhl obec velký požár. Shořely tenkrát 4 obytné budovy a hospodářské objekty. Po dalším požáru v roce 1924 se místní sedláci shodli, že založí Dobrovolný hasičský sbor.
V roce 1925 tak učinili a na podzim koupili ruční hasičskou stříkačku ze Strunkovic. Na jaře pak postavili hasičskou zbrojnici, kam stříkačku uskladnili. Tato stříkačka dosud existuje zásluhou Lažišťských hasičů, kteří jí renovovali a dodnes o ní pečují.
Po druhé světové válce byla dovezena z Č.Budějovic motorová sříkačka 8, která byla ve Dvorech do roku 1972. V tomto roce dostali naši hasiči jako první v okrsku novou motorovou stříkačku 12, která je zde do dnešního dne v provozuschopném stavu.
Prvním starostou sboru byl p.Kubašta, velitelem p.Milisterfer a jednatelem p.Slavík.
V obci vždy existovala dobrá spolupráce hasičů s ostatními místními spolky jako byla Domovina československých domkářů a malorolníků (spolupráce  v letech 1930-1936) a  Hospodářská beseda ( zal. r. 1936).
Od roku 1962 spolupráce s místním Červeným křížem.
Po druhé světové válce v roce 1950 podle zákona 62/195 byly hasičské sbory přejmenovány na požárnické sbory. V této době probíhal v Prachaticích hasičský a sanitární kurz, kterého se zůčastnili i občané ze Dvorů.
Činnost dobrovolných hasičů se vždy zaměřovala na pomoc obyvatelům při požárech aj. živelných nebezpečích, na pomoc při budování obce a organizaci kulturních akcí. Hasiči se  účastnili  např. těchto zásahů:
•    Požár budovy č.p. 25 (u Pěstů)- hodnocen jako největší místní požár po 2. sv. válce
•    Požár Hesáků stodoly
•    Zásah při požáru v Horoutech
•    Zásah u sila v Podedvorech 2x
•    2x zásah při požáru lesa
•    Pomoc při povodních r. 2002 v údolí řeky Blanice
V roce 1979 se za pomoci požárníků dokončila rekonstrukce požární zbrojnice a přistavěla se schůzová místnost tzv.kulturní dům, zčásti se též opravila i kaplička.
Jednou z důležitých povinností hasičů je i účast na okrskových soutěžích a námětových cvičení SDH. Dvorští požárníci a po roce 1989 znovu hasiči, se pravidelně zúčastňovali těchto soutěží.
Někdy byli úspěšnější, jindy méně. Čtyřikrát tuto soutěž vyhráli a zúčastnili se i okresního kola.   
Z kulturních akcí organizuje SDH dle svých možností zejména Masopust, stavění máje či fotbalový turnaj, dětský den atp.
V roce 2005 bylo v SDH Dvory 18 dobrovolných hasičů. Velitelem byl p. Kamil Kahoun a starostou Jan Vojta. V obci byla pořádána hasičská soutěž k 80.výročí založení SDH.
V roce 2015 bylo v SDH… velitelem se stal M. Koudelka, starostou zůstal Jan Vojta.
90. výročí založení SDH byla při poutní mši dne 15.8.2015 posvěcena soška sv. Floriána jako patrona hasičů a umístěna do místní kaple, tento den proběhla též výstava z historie obce, do které se neoddělitelně zapisuje i život SDH a na Nivce proběhla hasičská soutěž viz. fotogalerie. (Projev starostky 2015 [ 812.88kB] ">projev starostky obce V. Pěstové)
Obec podporuje činnost dobrovolného spolku hasičů nejen každoročním příspěvkem na činnost, ale snaží se využívat i finance ze státních dotací.

Navigace