Informace dle zákona 106/99

Image

Souhrnné informace o obci poskytované na základě zákona 106/1999 Sb. - kontaktní údaje, struktura obce, rozpočet, žádosti o informace a další.

Informace poskytované na základě zákona 106/1999 Sb.

 1. Ofic. název úřadu: Obecní úřad Dvory 
 2. Způsob založení: dle zákona č. 128/2000
 3. Organizační struktura:
  • zastupitelstvo 7 členů
  • výbor finanční
  • výbor kontrolní
  • starosta
  • místostarosta
 4. Adresa: Dvory 24, 383 01 Prachatice
 5. Email: starosta@obec-dvory.cz 
 6. WWW: http://www.obec-dvory.cz 
 7. ID datové schránky: umsb7nt
 8. Telefon: +420 724 113 582
 9. Bankovní spojení: 16927281/0100
 10. IČO: 00583014
 11. DIČ: -
 12. Rozpočet:
 13. Závěrečný účet:
 14. Získání informací:
  • písemný dotaz (i pomocí e-mailu)
  • ústní dotaz (jednoduchá záležitost)
  • na www.obec-dvory.cz
 15. Příjem podání: Obecní úřad, viz kontakt
 16. Opravné prostředky:
 17. Formuláře: Obecní úřad, viz kontakt
 18. Řešení životních situací:
  projednání na OÚ
  MěÚ Prachatice - sociální odbor
 19. Předpisy:
  • zákon č. 106/1999 Sb.
  • zákon č. 128/2000 Sb.
  • vyhlášky Obce Dvory
 20. Sazebník úhrad:
 21. Výroční zprávy:
 22. Zřizované organizace:

Navigace