Základní informace

Osada leží čtyři kilometry severozápadně od okresního města Prachatice. První zmínka o této obci se v literatuře objevila v roce 1404. Zmiňuje se zde založení vsi ve 14. století. V 16. století připadla rodu Rožmberků a byla připojena k Vimperku. Před vznikem této obce se zde nacházelo slovanské hradiště z 10. století. Zbytky valů jsou v okolí dodnes zachovány a našly se i bronzové nádoby. V dobách rozkvětu hradiště se na toku Blanice a potoce rýžovalo zlato. Nalezneme zde mnoho lidových staveb postavených ve stylu selského baroka.

Obcí vede cyklotrasa č.1111. V současné době je zde rozvinut dřevozpracující průmysl v Podedvorech a zemědělství. V obci je také několik živnostníků, kteří se zabývají dřevovýrobou.

Image

Informace dle zákona 106/99

Souhrnné informace o obci poskytované na základě zákona 106/1999 Sb. - kontaktní údaje, struktura obce, rozpočet, žádosti o informace a další.

Image

Zastupitelstvo obce

Přehled aktuálního obsazení zastupitelstva obce Dvory - jmenný seznam zastupitelů.

Image

SDH Dvory

Z historie SDH Dvory.

Lorem ipsum dolor sit amet

Navigace