2016 - Oprava návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie (malby, oltář, mříže)

Navigace