2010 - Obnova návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie - II. etapa (oprava střechy)

Navigace