kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie


Na počátku 20. století byla v obci na návsi postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou posvětil 21.července 1905 českobudějovický biskup Martin Josef Říha.
O historii vzniku kaple nejvíce promlouvá několik fotografií dokumentů z kroniky.
Po roce 1989, kdy také došlo k odcizení dvou menších soch z oltáře, byla kaple opravována v několika etapách:

  • 2008 a 2010 - střecha
  • 2015 – částečná oprava stropu a podlahy.
  • 2016 -  vnitřní malba p. Jan Kouba z Lažiště , oprava a konzervace oltáře p. Kateřina Stejkozová  ze Záblatí, vsazení mříží p. Martin Boška z Osek.

V současnosti je v kapli každoročně organizována poutní bohoslužba. Mohou zde probíhat taktéž křtiny či jiné soukromé církevní obřady dle zájmu obyvatel.
Při 110. výročí posvěcení byla pořádána mše sv., při které byly posvěceny 2 nové sošky. V té době nebyly známy informace z kroniky a nikdo z pamětníků si přesně nepamatoval jaké sošky v kapli původně byly a tak byly zhotoveny – k 90.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů -  sv. Florián a pro svou profesi truhláře, která charakterizuje zde tradiční a časté profesní zaměření obyvatel , soška  sv. Josefa, který je uváděn i jako ochránce rodin. Obě sošky zhotovil řezbář z Volyně p. Frencl.
Před slavnostní mší, které se zúčastnilo asi 120 lidí, bylo uděleno poděkování seniorům obce nad 70. let a přivítáni noví „Junioři obce“ (projev starostky k 110. výročí vysvěcení kaple) Následovala výstava fotografií z historie i současnosti obce. Odpoledním programem byla hasičská soutěž a zábava na Nivce ( viz. fotogalerie).

Navigace