banner
 

SDH Dvory


Z dějin požární ochrany.

Po válce zasáhl obec velký požár, kde shořely 4 obytné budovy i hospodářské objekty. Po dalším požáru v roce 1924 se místní sedláci shodli, že založí Dobrovolný hasičský sbor.

V roce 1925 tak učinili a na podzim koupili ruční hasičskou stříkačku ze Strunkovic. Na jaře postavili hasičskou zbrojnici, kam stříkačku uskladnili. Tato stříkačka dosud existuje, hlavně zásluhou Lažišťských hasičů, kteří jí renovovali a dobře o ní pečují.

Prvním starostou sboru byl p.Kubašta, velitelem p.Milisterfer a jednatelem p.Slavík.

Po druhé světové válce přivezli z Č.Budějovic motorovou sříkačku 8, která byla ve Dvorech do roku 1972. V tomto roce dostali jako první v okrsku novou motorovou stříkačku 12, která je zde do dnešního dne v provozuschopném stavu.

Chtěl bych připomenout, že v obci byla dobrá spolupráce s místní Hospodářskou besedou, kterou založili v roce 1936. Spolu s místní organizací Domovina československých domkářů a malorolníků ve Dvorech spolupracovali hasiči od roku 1930 do roku 1936.

Od roku 1962 byla dobrá spolupráce s místním Červeným křížem.

Po druhé světové válce v roce 1950 podle zákona 62/195 byly hasičské sbory přejmenovány na požárnické sbory. V této době probíhal v Prachaticích hasičský a sanitární kurz, kterého se zůčastnili i občané ze Dvorů.

V roce 1979 se dokončila rekonstrukce požární zbrojnice a k té se přistavěl takzvaný kulturní dům, který je chloubou této obce. To se stavělo za pomoci požárníků a také se opravila kaplička.

Místní požárníci také zasahovali u požárů. Největší požár po válce byl 6.12.1956, kdy shořela budova č.25 (u Pěstů). Zasahovali u požáru Hesáků stodoly, v Horoutech a posledně 2x u požáru sila v Podedvorech a 2x také u požáru lesa. Naši hasiči zasahovali i při povodni v roce 2002 při ochraně majetku a životů v údolí řeky Blanice.

Jedna z důležitých povinností byla účast na okrskových soutěžích, které se konají stále. Zůčastnili jsme se i několika námětových cvičení v obci i mimo obec. Dvorští požárníci a po roce 1989 znovu hasiči, se také pravidelně zúčastňovali těchto soutěží. Někdy jsme byli úspěšnější, jindy méně. Čtyřikrát jsme tuto soutěž vyhráli a zúčastnili jsme se i okresního kola.

V roce 2005 uplynulo 80 let od doby, kdy v obci Dvory došlo k založení sboru dobrovolných hasičů.

K dnešnímu dni máme 18 dobrovolných hasičů. Velitele nám dělá p. Kamil Kahoun a starostu Jan Vojta.

Zástupci hasičského sboru se zúčastňují školení, které se převážně uskutečňují v Prachaticích. Každoročně pořádají pouťovou zábavu, stavění májky, silvestrovskou zábavu a turnaj ve fotbale.

Chtěl bych poděkovat starostovi Stanislavu Vojtovi i všem zastupitelům obce, kteří se velkou měrou podílí a financují tento dobrovolný hasičský sbor.


Publikoval(a): Obec Dvory (05.01.2011 10:39)