banner

Projekty EU
Připravované projekty

Připravované projekty

Vážení přátelé!

     Obec Dvory má možnost se zařadit mezi žadatele o dotace z EU. Pro naši obec se tak otevírá možnost částečně opravit budovu tzv. kulturního domu tak aby

  • mohla sloužit co nejširšímu spektru občanů (členům SDH, ženám, důchodcům
    i dětem) k jejich aktivitám,
  • přispěla k udržení tradic a nechala vzniknout novým tradičním akcím.
     Novinkou a přínosem by bylo také navázání partnerství se spolky a organizacemi
z okolních měst a obcí, které by tento prostor mohly využívat jako zázemí a zároveň by jejich akce byly otevřeny pro občany ze Dvorů a okolí.
     Přiložený dotazník slouží jako průzkum zájmu o realizaci tohoto projektu.


Dotazníkové šetření
 Část identifikační 
1. Jste:muž    žena 
2. Kolik je vám let?do 30let    nad 50 let    ostatní
3. Kde bydlíte?Dvory    okolí do 10 km    jinde
4. Jste členem SDH Dvory?ano    ne 

 Část výzkumná 
1.Souhlasíte s navrženou rekonstrukcí budovy KD?
 ano    ne
 
2. Domníváte se, že rekonstrukce budovy KD zkvalitní společenský život v obci Dvory?
 ano    ne
 
3.Jak podpoříte akce zde pořádané?
 
 
4.O jaké akce máte zájem?
 
 
5. Podpoříte partnerství s organizacemi a spolky s okolních měst a obcí?
 ano    ne
 
6. Vaše poznámky, náměty, připomínky k připravovanému projektu.